Tay nắm cửa nhựa
150.000 VNĐ
Có hàng
Bản lề cửa nhựa
250.000 VNĐ
Có hàng
Thanh chốt khóa đa điểm
490.000 VNĐ
Có hàng
Vách kính cố định 2,5 < DT <= 3 m2
435.000 VNĐ
Có hàng
Vách kính cố định 2 < DT <= 2,5 m2
474.000 VNĐ
Có hàng
Vách kính cố định 1,5 < DT <= 2 m2
485.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ mở trượt 2 cánh : 2 < DT <= 2,5 m2
645.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ mở trượt 2 cánh: 1,5 < DT <= 2 m2
706.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ 1 cánh mở quay hoăc mở hất ra ngoài : DT <= 0,5 m2
980.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ mở trượt 2 cánh : 1< DT <= 1,5 m2
802.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ mở trượt 3 cánh : 1 < DT <= 1,5 m2
982.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài : 1< DT <= 1,5 m2
960.000 VNĐ
Có hàng
Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới Pano :2
1.013.000 VNĐ
Có hàng
Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới kính :1,5
1.124.000 VNĐ
Có hàng
Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới Pano :2
778.000 VNĐ
Có hàng
Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới Pano :1,5
852.000 VNĐ
Có hàng
Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới Pano :1
996.000 VNĐ
Có hàng
25 đánh giá
Cửa nhựa UPVC Đánh giá bởi hơn 5600 khách hàng. Kết quả bình chọn: 7 10