Vách kính cố định 1 < DT <= 1,5 m2
553.000 VNĐ
Có hàng
Vách kính cố định 0,5 < DT <= 1 m2
659.000 VNĐ
Có hàng
Vách kính cố định DT <=0,5 m2
810.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ mở trượt 3 cánh <= 2,5 m2
735.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ mở trượt 2 cánh có 0,5 < DT <=1 m2
995.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ mở trượt 2 cánh <= 0,5 m2
980.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài có diện tích <= : 0,5m2
1.150.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ 2 cánh mở trượt < 2,5 m2
691.000 VNĐ
Có hàng
Cửa đi 2 cánh mở trượt : 2
772.000 VNĐ
Có hàng
Cửa đi 2 cánh mở trượt : 1,5
898.000 VNĐ
Có hàng
Cửa đi 1 cánh mở quay kính trên kính dưới: 2
737.000 VNĐ
Có hàng
Cửa đi 1 cánh mở quay kính trên kính dưới: 1,5
805.000 VNĐ
Có hàng
Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới kính :2,5
863.000 VNĐ
Có hàng

 

 

Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới Pano :2,5
909.000 VNĐ
Có hàng
Cửa đi 1 cánh mở quay kính trên kính dưới: 1
962.000 VNĐ
Có hàng
Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới kính :2
965.000 VNĐ
Có hàng
19 đánh giá
CỬA NHÔM CAO CẤP Đánh giá bởi hơn 5600 khách hàng. Kết quả bình chọn: 9 10